GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
jantrajoga
najava
naslovna
naslovna-grid
norbu
novosti

Dzogćen komuna Srbija

Međunarodno Udruženje ( Komuna )

Ćogjal Namkhai Norbu Rinpoće je osnivač Međunarodnog Dzogćen Udruženja ili Komune , svetskog udruženja njegovih studenata. Udruženje (Komuna) postoji u više od trideset zemalja i čine je pojedinci zainteresovani da slede Dzogćen Učenje koje prenosi i podučava Rinpoće. Glavni centar (ili Gar) Dzogćen Udruženja u Evropi je Meri Gar u Italiji. Ostali glavni Garovi (doslovno znači prebivalište) osnovani su u Italiji, Rumuniji, S.A.D, Argentini, Venecueli i Australiji.

Takođe postoji i veliki broj manjih centara (ili Ling-ova) širom sveta . Cilj Garova i Lingova je da služe kao centar aktivnosti Komune i da omoguće praktičarima da prošire svoje znanje o Učenju i praktikuju u povučenosti.

Ćogjal Namkhai Norbu je takođe osnovao i srodne međunarodne organizacije , ukljućujući ASIA i Šang Šung Institut koji blisko sarađuju sa Međunarodnim Dzogćen Udruženjem.

 

Centri Međunarodnog Dzogćen udruženja širom sveta

GAROVI

Merigar Istok (Rumunija) www.dzogchen.ro
• Merigar Zapad (Italija) www.dzogchen.it
• Namgyalgar (Australija) www.dzogchen.org.au
• Tashigar Sever (Venecuela) 
www.tashigarnorte.org
• Tashigar Jug (Argentina) 
www.tashigarsur.com
• Tsegyalgar (Severna Amerika) www.tsegyalgar.org
• Kunsangar Jug (Ukrajina) 
www.dzogchencommunity.ru

LINGOVI

Evropa
• Austrija www.yeselling.at
• Austrija 
www.dzogchen.at
• Češka Republika 
www.dzogchen.cz
• Estonija (Tashiling Estonija) 
www.dzogchen.ee
• Francuska www.association-dzogchen.org
• Nemačka 
www.dzogchen.de
• Velika Britanija 
www.dzogchencommunity.org
• Grčka 
www.dzogchen.gr
• Holandija www.dzogchen.nl
• Mađarska www.dzogchen.hu
• Litvanija 
www.dzogchen.lt
• Poljska 
www.dzogczen.pl
• Slovačka 
www.dzogchen.sk
• Kundusling (Španija) 
www.dzogchen.es


Italija

Adzamling (Molise) www.adzamling.it
• Milano 
www.dzogchenmilano.it
• Namdeling (Napulj) www.dzogchennapoli.org
• Zhenphenling (Rim) 
www.zhenphenling.it
• Kunsalling (Breša) 
www.kunsalling.itwww.dzogchenbrescia.it
• Gyamtsholing 
www.gyamtsholing.org

Rusko govorno područje

• Rusija www.dzogchencommunity.ru
• Rinchenling 
www.rinchenling.ru
• Kunphenling 
www.kunphenling.ru

Ostali

• Izrael www.dzogchen.org.il
• Irska Komuna 
www.dzogchen.ie
• Dekyitling (Kosta Rika) 
www.dekyitling.org
• Lhundrubling (Brazil) 
www.dzogchen.com.br
• Garbaling (Grčka) 
www.dzogchen.gr
• Kundusling (Španija) 
www.dzogchen.es
• Namdrolling (Singapur) www.namdrolling.com
• Norbuling (Lima, Perú) 
www.dzogchenperu.org

Vebkast uživo:

Novosti:

Scroll Up