Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
jantrajoga
najava
naslovna
naslovna-grid
norbu
novosti

Dzogćen komuna Srbija

Međunarodno Udruženje ( Komuna )

Ćogjal Namkhai Norbu Rinpoće je osnivač Međunarodnog Dzogćen Udruženja ili Komune , svetskog udruženja njegovih studenata. Udruženje (Komuna) postoji u više od trideset zemalja i čine je pojedinci zainteresovani da slede Dzogćen Učenje koje prenosi i podučava Rinpoće. Glavni centar (ili Gar) Dzogćen Udruženja u Evropi je Meri Gar u Italiji. Ostali glavni Garovi (doslovno znači prebivalište) osnovani su u Italiji, Rumuniji, S.A.D, Argentini, Venecueli i Australiji.

Takođe postoji i veliki broj manjih centara (ili Ling-ova) širom sveta . Cilj Garova i Lingova je da služe kao centar aktivnosti Komune i da omoguće praktičarima da prošire svoje znanje o Učenju i praktikuju u povučenosti.

Ćogjal Namkhai Norbu je takođe osnovao i srodne međunarodne organizacije , ukljućujući ASIA i Šang Šung Institut koji blisko sarađuju sa Međunarodnim Dzogćen Udruženjem.

 

Centri Međunarodnog Dzogćen udruženja širom sveta

GAROVI

Merigar Istok (Rumunija) www.dzogchen.ro
• Merigar Zapad (Italija) www.dzogchen.it
• Namgyalgar (Australija) www.dzogchen.org.au
• Tashigar Sever (Venecuela) 
www.tashigarnorte.org
• Tashigar Jug (Argentina) 
www.tashigarsur.com
• Tsegyalgar (Severna Amerika) www.tsegyalgar.org
• Kunsangar Jug (Ukrajina) 
www.dzogchencommunity.ru

LINGOVI

Evropa
• Austrija www.yeselling.at
• Austrija 
www.dzogchen.at
• Češka Republika 
www.dzogchen.cz
• Estonija (Tashiling Estonija) 
www.dzogchen.ee
• Francuska www.association-dzogchen.org
• Nemačka 
www.dzogchen.de
• Velika Britanija 
www.dzogchencommunity.org
• Grčka 
www.dzogchen.gr
• Holandija www.dzogchen.nl
• Mađarska www.dzogchen.hu
• Litvanija 
www.dzogchen.lt
• Poljska 
www.dzogczen.pl
• Slovačka 
www.dzogchen.sk
• Kundusling (Španija) 
www.dzogchen.es


Italija

Adzamling (Molise) www.adzamling.it
• Milano 
www.dzogchenmilano.it
• Namdeling (Napulj) www.dzogchennapoli.org
• Zhenphenling (Rim) 
www.zhenphenling.it
• Kunsalling (Breša) 
www.kunsalling.itwww.dzogchenbrescia.it
• Gyamtsholing 
www.gyamtsholing.org

Rusko govorno područje

• Rusija www.dzogchencommunity.ru
• Rinchenling 
www.rinchenling.ru
• Kunphenling 
www.kunphenling.ru

Ostali

• Izrael www.dzogchen.org.il
• Irska Komuna 
www.dzogchen.ie
• Dekyitling (Kosta Rika) 
www.dekyitling.org
• Lhundrubling (Brazil) 
www.dzogchen.com.br
• Garbaling (Grčka) 
www.dzogchen.gr
• Kundusling (Španija) 
www.dzogchen.es
• Namdrolling (Singapur) www.namdrolling.com
• Norbuling (Lima, Perú) 
www.dzogchenperu.org

Vebkast uživo:

Novosti:

Scroll Up