GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
jantrajoga
najava
naslovna
naslovna-grid
norbu
novosti

Dzogćen komuna Srbija

Šang Šung Međunarodni Institut za tibetanske studije

Međunarodni Institut Šang Šung osnovao je 1989. Godine Ćogjal Namkhai Norbu, a svečano ga je otvorila Njegova Svetost Dalaj Lama 1990. godine. Šang Šung je neprofitna apolitična organizacija koja ima zadatak da očuva tibetansku kulturu u njenoj celovitosti i čistoti. Institut nosi ime mitskog kraljevstva koje se prema verovanju nalazilo na Tibetu pre 4000 godina, od kada se smatra da počinje tibetanska istorija i kultura.

Ova upečatljiva kultura, opstala je nedirnuta hiljadama godina, prenošena je sa generacije na generaciju, da bi danas pripala čitavoj svetskoj baštini. S obzirom na to da danas postoji opasnost da ova dragocenost nestane, Šang Šung Institut radi na afirmisanju tibetanske kulture i to na polju religije, filozofije, umetnosti, istorije, na polju društva, kako bi pripomogao opstanku i očuvanju baštine. Jedan od glavnih zadataka Instituta je prevođenje tibetanskih tekstova na jezike Zapada.

Institut organizuje kurseve, seminare, konferencije i izložbe, brine se o publikacijama brojnih knjiga i tekstova; poseduje savremen centar multimedijalne dokumentacije i sponzoriše školovanje mladih Tibetanaca.

Sedište Šang Šung Instituta je u Zapadnom Merigaru u Italiji, a kancelarije se još nalaze u Austriji i u SAD. Tokom postojanja, Institut je sarađivao sa nekoliko univerziteta, fondacija i muzeja, a doprineo je širenju interesovanja ljudi u svetu.
Institut dela na četiri glavna polja, a to su: arhiva i multimedija, kultura i kulturni događaji, tradicionalna tibetanska medicina, studije i izučavanje tibetanskog jezika.

Edicija Šang Šung

Šang Šung izdavačka kuća, osnovana je u Italiji 1983. godine sa namerom da izdaje predavanja Ćogjal Namkhai Norbu-a i drugih Učitelja koji su predstavnici tibetanske budističke duhovne kuture.

Godine 2006. izdavačka kuća se pripojila Šang Šung Institutu. Transkripcije, prevodi i usmena predavanja Ćogjal Namkhai Norbu-a iz Međunarodnog centra Dzogćen Komune ili drugih centara, izdaju se kako bi se sa sigurnošću dobio ispravan prevod, kvalifikovanih prevodilaca. Od tada je objavljeno više od stotinu, mahom tekstova Ćogjal Namkhai Norbu-a.

Izdanja su najvećim delom namenjena praktičarima Dzogćen Komune, ali ima i tekstova od opšteg značaja, koji su od koristi svima koji bi da se upoznaju sa Učenjima i tibetanskom kulturom. Edicija Šang Šung, Šang Šung Institut i Međunarodni Izdavački Komitet (IPC) Dzogćen Komune, proveravaju i garantuju da tekstovi Ćogjal Namkhai Norbu-a odgovaraju originalu i brinu se o autorskim pravima.

Vebkast uživo:

Novosti:

Scroll Up