Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
jantrajoga
najava
naslovna
naslovna-grid
norbu
novosti

Dzogćen komuna Srbija

Linija Učitelja

Prema ranoj budističkoj istoriji , Dzogćen je nastao sa pojavom Garab Dorđa u Odijani tokom perioda koji datira 300 godina posle parinirvane Bude Šakjamunija. Mnogi učenjaci povezuju Odijanu sa Svat dolinom u severnom Pakistanu, ali takođe postoji mogućnost da se nalazila u Avganistanu. Prebudistička religija Tibeta – Bon tradicija takođe je imala Dzogćen Učenja , poznata kao ’’ Šang Šung Njenđud ’’. Međutim, rani Dzogćen izvori takođe govore o dvanaest prvobitnih Učitelja , od kojih neki pripadaju periodu od više hiljada godina pre pojave Garab Dorđa. Poslednji od ovih Učitelja je bio Buda Šakjamuni . Ova temeljna Dzogćen Učenja po svemu sudeći su izuzetno stara.

Garab Dorđe je rođen oko 60. godine n.e. i u Dzogćen Učenju smatra se za prvog nosioca Znanja ili Rigdzina među ljudima (rig dzin : Vidjadhara ) u našoj epohi. Glavni učenik Garab Dorđa je bio Manđušrimitra koji je preneo Učenje Šri Singhi , a pritom obojica su postigli potpuno ostvarenje. Od tog doba loza Učitelja je ostala celovita i neprekinuta sve do današnjih dana , do Ćögjal Namkhai Norbua.

Vebkast uživo:

Novosti:

Scroll Up