GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
jantrajoga
najava
naslovna
naslovna-grid
norbu
novosti

Dzogćen komuna Srbija

Linija Učitelja

Prema ranoj budističkoj istoriji , Dzogćen je nastao sa pojavom Garab Dorđa u Odijani tokom perioda koji datira 300 godina posle parinirvane Bude Šakjamunija. Mnogi učenjaci povezuju Odijanu sa Svat dolinom u severnom Pakistanu, ali takođe postoji mogućnost da se nalazila u Avganistanu. Prebudistička religija Tibeta – Bon tradicija takođe je imala Dzogćen Učenja , poznata kao ’’ Šang Šung Njenđud ’’. Međutim, rani Dzogćen izvori takođe govore o dvanaest prvobitnih Učitelja , od kojih neki pripadaju periodu od više hiljada godina pre pojave Garab Dorđa. Poslednji od ovih Učitelja je bio Buda Šakjamuni . Ova temeljna Dzogćen Učenja po svemu sudeći su izuzetno stara.

Garab Dorđe je rođen oko 60. godine n.e. i u Dzogćen Učenju smatra se za prvog nosioca Znanja ili Rigdzina među ljudima (rig dzin : Vidjadhara ) u našoj epohi. Glavni učenik Garab Dorđa je bio Manđušrimitra koji je preneo Učenje Šri Singhi , a pritom obojica su postigli potpuno ostvarenje. Od tog doba loza Učitelja je ostala celovita i neprekinuta sve do današnjih dana , do Ćögjal Namkhai Norbua.

Vebkast uživo:

Novosti:

Scroll Up